Dokumentation för nedladdning

CELLBETONG

Cellbetong Säkerhetsdatablad

Cellbetong (BVD3) Byggvarudeklaration

Emissionstest AFNOR

Intyg för inbyggnad i “Svanenmärkta” hus

Cellbetong Produktblad

Cellbetong U-värden

Cellbetong Brandklassificering

  • BASTA registrerad
  • Bedömd hos Byggvarubedömningen
  • Bedömd hos Sunda Hus-Miljödata

MASKINER

Cellbetong Pump – Politerm Wheel Pump – Tekniskt Datablad

Blåsutrustning – Politerm Blow Ready mix – Tekniskt Datablad

Blandare med inbyggd pumpfunktion – 1000L blandarkar – Politerm Machine PM1000 ECO – Tekniskt Datablad

Blandare med inbyggd pumpfunktion – 200L blandarkar – Isolcap Machine H2O – Tekniskt Datablad

SMARTBLOCK

Manual Smartblock

Produktblad 6 cm

Produktblad 10 cm

Produktblad 20 cm

Produktblad 33 cm

Säkerhetsdatablad Smartblock

CELLBETONG FEIN, säck 50L

Cellbetong Fein Säkerhetsdatablad

Cellbetong Fein (BVD3) Byggvarudeklaration

Cellbetong Fein Produktblad

  • BASTA registrerad

CELLBETONG SPEED, säck 50L

Cellbetong Speed Säkerhetsdatablad

Cellbetong Speed (BVD3) Byggvarudeklaration

Cellbetong Speed – Produktblad

  • BASTA registrerad

SALVAVERDE, gräs/grus armering

Salvaverde Broschyr

Byggvarudeklaration Salvaverde (BVD3)

GEOFLOR, gräsarmering

Geoflor Broschyr

MODULO, sparkroppar

Modulo Säkerhetsdatablad

Modulo (BVD3) Byggvarudeklaration

Modulo Broschyr

Modulo Manual

  • BASTA registrerad
  • Bedömd hos SundaHus – Miljödata
  • Bedömd hos Byggvarubedömningen

DRENING, dränering

Drening Produktbroschyr

Drening Teknisk Data