Smartblock - det lätta sättet att bygga väggar

Smartblock är en serie helgjutna block i CellBetong.
Fördelarna hos CellBetong har tagits tillvara för att framställa gedigna byggblock med en allt-i-ett lösning för väggkonstruktioner av utfackningstyp.
Bygg bort köldbryggor och fuktproblem och säkra en hälsosam inomhusmiljö med Smartblock i lättbetong.

(Villa i Södermanland)

Lätta och stabila väggar i vår version av lättbetong: Cellbetong

Att bygga med block av Cellbetongs förbättrade variant av lättbetong är enkelt och går snabbt. Modulerna är skapade för att enkelt
haka i varandra så att väggen automatiskt får stabilitet. Materialet är diffusionsöppet, vilket gör att fukt kan vandra
genom det, vilket skapar en frisk innemiljö.

Våra lättbetongblock är värmeisolerande, vilket minskar behovet av tilläggsisolering. Väggarna kommer att isolera väl i sig själva.
Materialet är samtidigt giftfritt och har en god brandklassning (A2s1d0).

Att bygga med Smartblock är en kostnadseffektiv lösning, både gällande materialkostnad samt även för att bygget
går snabbt, vilket minskar arbetskostnaden.

Blocken kommer i ett flertal färdiga storlekar och kan enkelt sågas för att få rätt längd exempelvis i slutet av väggar.

Se vår video nedan för att se hur enkelt det är att bygga med våra lättbetongblock Smartblock:

FÖRDELAR:

  • Låg Vikt
  • Värmeisolerande
  • Helt diffusionsöppet material
  • Giftfritt material
  • Brandklass: A2s1d0
  • Kostnadseffektivt
  • Snabb och Enkel montering

Smartblock finns i följande storlekar (mm)

Smartblock B.06.300: L.1000 x B.60 xH.200 – Produktblad
Smartblock B.10.300: L.500 x B.100 x H.200 – Produktblad 
Smartblock B.20.300: L.500 x B.200 x H.200 – Produktblad
Smartblock B.33.300: L.500 x B.330 x H.200 – Produktblad