Geoflor Gräsarmering

Med GEOFLOR® kan du förstärka din gräsmatta utan att ens behöva ta i en spade.

GEOFLOR® är ett 24 mm tjockt nätverk av lågdensitets polyetylen (LDPE). Plattorna har måtten 50×50 cm och är lätta att kapa till om anpassning krävs.
LDPE är stabilt mot UV strålning och temperaturväxlingar och har elastiska egenskaper vilket gör GEOFLOR® lämplig för de flesta mark och klimattyper.
GEOFLOR® kan installeras på underlag med en lutning upp till 8% (8dm höjdskillnad per 10 meter). GEOFLOR® kan läggas direkt på en befintlig gräsmatta för att skydda gräset mot tryckskador från fordon eller fotgängare. Då gräset växt upp täcks nätet över och är knappt synbart.

DOKUMENT
GEOFLOR broschyr, klicka här 

Fördelen med GEOFLOR® är att installationen inte skadar befintliga gräsrötter, detta säkerställer en snabb tillväxt av friskt gräs. GEOFLOR® är mycket enkelt att montera, varje ruta hakas fast med den intilliggande rutan. Vid montering används lämpligen en gummihammare. Efter montering av plattorna ska ytan kompakteras lätt med hjälp av en markvibrator (padda). För mer information se vår Geoflor broschyr  

Projekt i Stockholms skärgård – 2016
Förstärkt parti av gräsmatta för genomfart
av trailer och dylikt.