Drening®

Infiltration och magasinering av dagvatten

DRENING® är ett modulärt element som används för att bygga kammare med hög kapacitet för subinfiltration eller magasinering av dagvatten.
Den ständigt ökande urbaniseringen sätter de befintliga avloppsnäten under tung belastning och skapar ett behov av att hantera dagvatten på ett effektivt sätt.

Tack vare DRENING ® elementens form transporteras och sprids dagvatten jämnt i de undre jordlagren med en magasineringskapacitet på upp till 310 liter per kvadratmeter.
Dagvatten återförs till vattnets naturliga kretslopp, eller lagras så att det senare kan strömma in i det lokala avloppsnätet i en jämnt flöde.
DRENING ® är tillverkad av återvunnen HD PE plast och motstår därför alla kemiska produkter och mikroorganismer.

Vi svarar gärna på dina frågor!