Cellbetong - ett lätt och flexibelt isoleringsmaterial

CellBetong är ett utmärkt material om du behöver en lätt fyllnadsmassa som samtidigt isolerar väl. Produkten är ett bra val vid alla former av golvuppbyggnad som till exempel isolering av vindsbjälklag, uppbyggnad av golvet i en utgrävd källare eller för att förbereda inför installation av golvvärme i badrum. Cellbetong är självuttorkande vid blandningsförhållande med ett vct på 0,4. Detta innebär att tillsatt vatten går åt under härdningsprocessen.

Fyllnadsmaterial med låg vikt och god isoleringsförmåga

Cellbetong är en blandning av vatten, cement och specialbehandlade cellplastkulor (EPS). Resultatet blir en pumpbar, lättarbetad produkt, med god hållfasthet och värmeisoleringsförmåga.

För att få ett homogent material, där cellplastkulorna inte flyter upp och skiktar sig används specialbehandlade cellplastkulor, CellBetong Politerm Blu som tillverkas i vår anläggning i Strängnäs.

CellBetong kan pumpas och anpassar sig enkelt mot avloppsledningar, dräneringsrör och liknande.

CellBetong väger 80-90% mindre än vanlig betong, vilket gör att det går att använda i delar av konstruktionen där vanlig betong skulle bli för tung. Samtidigt har materialet god stabilitet och tål belastning. Cellbetong täcks med avjämningsmassa/flytspackel för att erhålla en plan och motståndskraftig yta.

Ladda ner produktblad  HÄR.

Användningsområden

Isolera Lätt på bjälklag med CellBetong

CellBetong kan fyllas i golvbjälklag både i nya och gamla hus. Ett lättat plattbjälklag där låg vikt och långa spännvider har betydelse färdigställs smidigt med CellBetong. Cellbetongen fyller smidigt ut oregelbundna och svåråtkomliga hålrum.
Ett träbjälklag kläs först noggrant in i PE-folie, för att sedan fyllas med CellBetong.
Detta är till exempel en mycket bra lösning för renovering av gamla badrum, där låg vikt och bra ljud- och värmeisolering är viktiga egenskaper. CellBetong kan läggas med fall mot golvbrunnar. 
Ett kallt källargolv blir ett varmt källargolv när man täcker det med ett isolerande skikt av CellBetong. Eventuell förekomst av fuktproblem ska först vara korrigerat och underlaget ska vara helt rent innan Cellbetong appliceras. Cellbetongen är helt oorganisk och kan vare sig mögla eller brytas ner på annat sätt.
När CellBetong är utlagt och gångbart toppas ytan med avjämningsmassa/flytspackel för att rätta till ojämnheter samt öka ytans motståndskraft. Eventuell golvvärme gjuts in i flytspackelskiktet, CellBetongen isolerar underifrån och värmen får rätt spridning i golvet.

Isolera Lätt på tak med CellBetong

CellBetong kan appliceras som översta lager både på låglutande tak och på tak med lutning. Eftersom materialet kan läggas med fall är det möjligt att forma ränndalskilar och avrinning mot takbrunnar. CellBetongen ger en hård, isolerad yta som sedan kläs med ett tätskikt.

Det homogena materialet eliminerar risken för glipor i isolering samt köldbryggor.
På ett plåttak fungerar den svårantändliga CellBetongen både som droppskydd under en eventuell kärna av cellplast och som extraskydd mot flygbränder.
CellBetongen kan läggas både med och utan nätarmering direkt på ett gammalt tak.

Fyll ut större hålrum med CellBetong

Med CellBetong fyller man lätt ut alla typer av hålrum.
Ska fyllning ske mot träbjälklag eller annat sugande material läggs PE-folie emellan.

För att få en torr och isolerad krypgrund appliceras CellBetong som ett decimetertjockt lager ovanpå ett kapillärbrytande skikt i botten på krypgrunden. Sidorna på krypgrunden  isoleras med cellplast.

CellBetong kan pumpas långa sträckor vilket förenklar åtkomsten där det annars kan vara svårt att få in fyllnadsmassor. Materialet kan med fördel användas under och på sidorna av en uppvärmd pool.

Teknisk prestanda

Den lättaste blandningen väger drygt 100kg/m³och har en värmekonduktivitet
på λ ≥ 0,043 W/mC.
Nedan är en kortfattad tabell med tekniska data för de vanligaste densiteterna.

Mer information finns i produktbladet.