sos_2017_b

Cellbetong i Sverige

Välkommen till ett familjeföretag med 35 års erfarenhet i branschen! Vi är ledande inom tillverkning av EPS-baserad lättballast, som används för framställning av marknadens mest kvalitetssäkrade isolerande lättbetong.

Cellbetong har många användningsområden. Några exempel är husgrunder, gårdsbjälklag, undergolv, väggar och såväl inner- som yttertak. Utöver Cellbetong erbjuder vi även andra specialiserade produkter för mark och betong.

Vi tillhandahåller även ett komplett sortiment av maskinell utrustning för blandning och pumpning av Cellbetong. På hemsidan hittar du mer information om våra produkter.


Cellbetong – Originalet

Cellbetong är en betong med låg densitet, tack vare inblandningen av lättballast i form av EPS-kulor. EPS är en cellplast av samma typ som frigolit. Betong som blandas med EPS blir pumpbar, lättarbetad och får god utfyllnadsförmåga. Cellbetong kan blandas till olika densiteter efter behov.

Sammansättningen gör också att Cellbetong får mycket god isoleringsförmåga. I kombination med den låga vikten passar Cellbetong utmärkt för att isolera exempelvis ett kallt källargolv. Eftersom materialet är oorganiskt finns heller ingen risk för mögel.

Pumpat och utlagt upp till 200m³ per dag

Vi har ett nära samarbete med entreprenadföretag med lång och gedigen erfarenhet av Cellbetong och kan leverera upp till 200m³ per dag, pumpat och utlagt till er entreprenad.

Cellbetong kan även beställas för leverans i betongbil från ett rikstäckande nät av betongfabriker. Det gör det både lätt, smidigt och kostnadseffektivt att använda sig av Cellbetong vid både små och större projekt överallt i landet.

Kontaktuppgifter till entreprenadföretag samt betongfabriker för leverans av Cellbetong hittar ni under fliken Samarbetspartners.
Markprodukter

Den ständigt ökande urbaniseringen sätter de befintliga avloppsnäten under tung belastning och skapar ett behov av att hantera dagvatten på ett effektivt sätt.

DRENING® är ett modulärt element som används för att bygga kammare med hög kapacitet för subinfiltration eller magasinering av dagvatten.
Ett annat effektivt sätt att avlasta dagvattensystemet är att använda sig av gräsarmering istället för att asfaltera en markyta. Denna lösning gör att markytan bibehåller sin naturliga infiltrationsförmåga och samtidigt är tillräckligt stark för att beträdas av fordon.

Båda systemen är tillverkade av återvunnen HDPE/LDPE plast.

Gräsarmering

Det blir alltmer populärt att bibehålla grönskan i våra utemiljöer, både på offentliga platser och vid våra privatbostäder. Anledningarna är många, dels är det utseendemässigt tilltalande och dels mycket praktiskt.

Istället för att asfaltera en yta där bilar och andra fordon behöver kunna passera eller parkeras kan hållfastheten i underlaget säkerställas med hjälp av en gräsarmering.

Gräsarmeringen förhindrar att underlaget (gräs eller grus) körs sönder och motverkar därmed hjulspår och lerbildning. Naturlig infiltration av regnvatten främjas och dagvattensystemens börda minskas.


Vi svarar gärna på dina frågor!