CELLBETONG I SVERIGE

är ledande inom tillverkning av EPSbaserad lättballast för framställning av marknadens mest kvalitetssäkrade isolerande lättbetong.

Vi är ett familjeföretag med 35 års erfarenhet i branschen.
Användningsområden för Cellbetong är många, till exempel:

Husgrunder, Gårdsbjälklag, Undergolv, Väggar, Tak, Inom- och utomhus.

Vi har ett nära samarbete med certifierade entreprenadföretag med lång och gedigen erfarenhet av materialet. Leveranskapacitet upp till 200kbm per dag, pumpat och utlagt.
CellBetong kan även beställas för leverans i Betongbil från ett rikstäckande nät av betongfabriker.
Kontaktuppgifter till entreprenadföretag samt betongfabriker för leverans av Cellbetong hittar ni under fliken: Samarbetspartners

Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av maskinell utrustning för blandning och pumpning av Cellbetong.
Utöver vårt material Cellbetong erbjuder vi även andra specialiserade produkter för mark och betong.
På hemsidan finns generell information om våra produkter, tveka inte att kontakta oss om ni vill veta mer.

CELLBETONG - Originalet

CellBetong är en betong med låg densitet tack vare inblandningen av lättballast i form av EPS kulor. Betongen är pumpbar och lättarbetad och har en god utfyllnadsförmåga. CellBetong beläggs med avjämningsmassa för att få en plan och hållfast golvyta.

CellBetong kan blandas till olika densiteter för just ert behov.
Läs mer om möjlighterna med Cellbetong.

CELLBETONG - pumpat och utlagt upp till 200kbm/dag

Flexibla Leveranslösningar till byggarbetsplatsen, klicka här.

MARKPRODUKTER

Det har blivit allt mer populärt att bibehålla grönskan i våra utemiljöer, både på offentliga platser och vid våra privatbostäder. Anledningarna är många, dels är det utseendemässigt tilltalande och dels mycket praktiskt.

Istället för att asfaltera en yta där bilar och andra fordon behöver kunna passera eller parkeras kan hållfastheten i underlaget istället säkerställas med hjälp av en gräsarmering.
Gräsarmeringen förhindrar att underlaget (gräs eller grus) körs sönder och motverkar därmed hjulspår och lerbildning. Naturlig infiltration av regnvatten främjas och dagvattensystemens börda minskas.
Markarmeringen kan även med fördel användas i samband med djurhållning.

Vi tillhandahåller även system för magasinering av dagvatten. Till våra markprodukter.

GRÄSARMERING

Med Gräsarmering kan grönskan bibehållas samtidigt som underlaget tål höga belastningar.
Gräsarmeringen är tillverkad av återvunnen plast, är lätt att hantera och installera.
Klicka här för mer information.