Ventilerade undergolv – Modulo

Exempelscenario

Problem:
Inneslutande av fukt i betongbjälklag under limmade linoleummattor och dylika täta material leder till fuktvandring mot den täta ytan. Då fukten når limmet uppstår en reaktion som löser upp limmet och ger en grogrund för mögel.

Lösning:
Genom att ventilera bort fukten från betongbjälklaget elimineras risken för att kvarstående vatten kan tränga upp kapillärt genom materialet då ytan tätas med till exempel en linoleummatta. Ångtrycket som bildas i betongen under uttorkningstiden evakueras genom luftväxling. Detta förhindrar att limmet reagerar med fukt samt uppkomst av ångblåsor under lagd matta.

Slutsats:
Fuktproblem undviks på ett naturligt sätt. Torktiden behöver inte ta hänsyn till fukt i underliggande betongbjälklag. Förkortad byggtid.

Förebygg problem kopplat till fukt och radon – MODULO®

  • Reducerar uttorkningstiden
  • Förebygger problem kopplat till fukt och radon
  • Förkortar byggtiden

MODULO® SYSTEM ingjutes vid volymbyggnad i golv och grundkonstruktioner.

Det skapar en ventilerad golv eller grundkonstruktion gjuten i ett enda stycke. Formen bildar en platta på en matris av pelare,denna lösning ger hög strukturell styrka till byggnaden, minskar vikten i konstruktionen, ger snabbare uttorkning av betongen i byggskedet och motverkar att fukt byggs in. De sanitära tomrummen underlättar ventilation och ger goda förutsättningar att transportera bort fukt och radongas genom luftväxling.

MODULO® gör det möjligt att gjuta balksystem och golvyta i en enda omgång vilket sparar tid. En enda gjutning betyder ävenextra säkerhet och stabilitet i konstruktionen.

Fördelar med MODULO® SYSTEM

  • Förebygger Fukt & Radon
  • Reducerar vikt och betongmängd – Minskar belastning på bjälklag
  • Reducerar arbetstid och torktid avsevärt
  • Volymmängden varieras med olika storlek på sparkropparna
  • Registrerad i BASTA, miljöbedömd hos Byggvarubedömningen och SundaHus Miljödata

MODULO® SYSTEM – finns i olika höjder från 3cm till 70 cm.
MODULO® SYSTEM är tillverkad av återvunnen polypropylen och är stabil mot UV-ljus.
MODULO® SYSTEM är bedömd i SundaHus Miljödata och Byggvarubedömningen

Vi svarar gärna på dina frågor!