GEOFLOR®  -vår smidigaste gräsarmeringMed GEOFLOR® kan du förstärka din gräsmatta utan att ens behöva ta i en spade.

GEOFLOR® är ett 24 mm tjockt nätverk av lågdensitets polyetylen (LDPE). Plattorna har måtten 50x50 cm och är lätta att kapa till om anpassning krävs.
LDPE är stabilt mot UV strålning och temperaturskillnader och har elastiska egenskaper vilket gör GEOFLOR® lämplig för de flesta mark och klimattyper.
GEOFLOR® kan installeras på underlag med en lutning upp till 8% (8dm höjdskillnad per 10 meter). GEOFLOR® kan läggas direkt på en befintlig gräsmatta för att skydda gräset mot tryckskador från fordon eller fotgängare. Då gräset växt upp täcks nätet över och är knappt synbart.

DOKUMENT
GEOFLOR broschyr, klicka här

Fördelen med GEOFLOR® är att installationen inte skadar befintliga gräsrötter, detta säkerställer en snabb tillväxt av friskt gräs. GEOFLOR® är mycket enkelt att montera, varje ruta hakas fast med den intilliggande rutan. Vid installation används lämpligen en gummihammare. För mer information se 
vår Geoflor broschyr Projekt i Stockholms skärgård - 2016
Förstärkt parti av gräsmatta för genomfart av trailer och dylikt.