MARKPRODUKTERDet har blivit allt mer populärt att bibehålla grönskan i våra utemiljöer, både på offentliga platser och vid våra privatbostäder. Anledningarna är många, dels är det utseendemässigt tilltalande och dels mycket praktiskt.

Istället för att asfaltera en yta där bilar och andra fordon behöver kunna passera eller parkeras kan hållfastheten i underlaget istället säkerställas med hjälp av en gräsarmering.
Gräsarmeringen förhindrar att underlaget (gräs eller grus) körs sönder och motverkar därmed hjulspår och lerbildning. Naturlig infiltration av regnvatten främjas och dagvattensystemens börda minskas.  
Markarmeringen kan även med fördel användas i samband med djurhållning. 

Vi tillhandahåller även system för magasinering av dagvatten.