CELLBETONGCellBetong Politerm Blu

Volymsäckar 170L / 420 L - För större projekt

Säckarnas innehåll blandas med cement och vatten enligt recept.

Användningsområde:
- Kan blandas direkt på arbetsplatsen
- Kan blandas vid betongstation

Tekniskt Datablad - CellBetong Politerm Blu 420L

Färdigblandat Cellbetongbruk med specialiserade egenskaper

Cellbetong Fein
Hög kompaktyta
Säck:
 50 liter
Åtgång: 1 m2 – 5 cm tjocklek
Polystyrenkulor: Storlek ø 2 mm
Bindningsmedel: Cement 300 kg per m3

Härdningstid innan golvläggning:
- Kakel och klinker, 96 timmar.
- Flytande parkett, efter 7 dagar.
- Applicera direkt på golvet.

Cellbetong Fein ProduktbladCellbetong Speed
Snabb uttorkningstid, förbättrad hållbarhetsstyrka, högkompakterad yta
Säck:
 50 liter
Åtgång: 1 m2 – 5 cm tjocklek
Polystyrenkulor: Storlek ø 2 mm
Bindningsmedel: Snabbt uttorkande cement, 525 kg per m3

Härdningstid innan golvläggning:
-Kakel och klinker, 24 timmar.
-Flytande parkett, 48 timmar.

Cellbetong Speed - ProduktbladCellbetong Max
Hög kompressionsstyrka
Säck:
50 liter
Åtgång: 1 m2 – 5 cm tjocklek
Polystyrenkulor: Storlek ø 2 mm
Bindningsmedel: Cement 800 kg per m3

Härdningstid innan golvläggning:
Kakel och klinker, 6 dagar.
Flytande parkett, 12 dagar.
Idealisk för industrigolv.
Cellbetong XX
Fiberförstärkt polypropylen, hög mekanisk styrka, högdimensionell stabilitet
Säck:
70 liter
Åtgång: 1 m2 – 7 cm tjocklek
Polystyrenkulor: Storlek ø 2mm
Bindningsmedel: Cement 500 kg per m3

Härdningstid innan golvläggning:
Kakel och klinker, 5 dagar.
Flytande parkett, 10 dagar.
Idealisk för läggning i tunt lager.
För information om din närmaste återförsäljare av färdigblandade CellBetongsäckar kontakta vår distributör
LIP Sverige AB