Varför ska du gjuta med CellBetong?

CellBetong är en blandning av vatten, cement och specialbehandlade cellplastkulor.
Någon tyngande sand behövs inte! Resultatet blir en lätt produkt, med bra hållfasthet och god värmeisolering.
Det låter enkelt, men det är inte bara att blanda vilka cellplastkulor som helst. Problemet är att få en bra
"sluring", där cellplastkulorna inte flyter upp. Dessutom ska blandningen kunna pumpas och vara formstabil under hela gjutningen, ända tills den brunnit färdigt. Vi har löst det problemet. Varje cellplastkula är behandlad med en patenterad tillsats för att få just dessa egenskaper. Du måste prova CellBetong för att förstå skillnaden! Ladda ner produktblad
 HÄR


Fördelar

 • Helhetslösning - Pumpat och Utlagt direkt på arbetsplatsen
 • Isolerande
 • Låg Vikt
 • Nivåutjämnande
 • Diffusionsöppet
 • Obrännbart
 • Högfyllande
 • Mögelfritt
 • Stegljudsdämpande
 • Stor Beständighet
 • Miljöbedömd produkt
 • Tillverkat i Sverige  
 • Snabba & Säkra leveranser
 • Lättarbetat
 • Formstabil gjutning
 • Hård och Motståndskraftig yta


Användningsområden


Teknisk prestanda
Den lättaste blandningen väger drygt 100kg/m³och har en värmekonduktivitet
på λ ≥ 0,043 W/mC.
Nedan är en kortfattad tabell med tekniska data för de vanligaste densiteterna.Fyll ut stora hålrum med CellBetong
Med CellBetong fyller man lätt ut alla typer av hålrum. Vikten är bara några hekto per liter och isolervärdet ligger inte långt efter vanliga cellplastskivor.
Vill man fylla mot trä eller jord lägger man PE-folie emellan. CellBetong är till exempel perfekt som ett decimetertjockt lager i botten på en ojämn krypgrund. Ta bort allt löst skräp, rulla ut PE-folie och pumpa in. Glöm inte att isolera sidorna på krypgrunden med cellplast.

Vips har du en isolerad och torr klimatgrund!
Eftersom CellBetong kan pumpas långa sträckor kan du enkelt komma åt där det annars kan vara svårt att få in fyllmassor. Varför inte fylla under och på sidorna av en pool? CellBetong är även lätt att slipa och såga. Om du vet att du ska bila upp hålet igen om några år är det väldigt mycket klokare att gjuta med CellBetong.

Isolera Lätt på bjälklag med CellBetong
Med CellBetong fyller man lätt ut golvbjälklag både i nya och gamla hus. Ett lättat plattbjälklag där låg vikt och långa spännvi­der har betydelse färdigställs enkelt med CellBetong. Cellbetong­en fyller smidigt ut oregelbundna 

och svåråtkomliga hålrum.
Ett träbjälklag klär man först noggrant in i PE-folie, (undvik rått­gångar!) för att sedan fylla med CellBetong. Detta är en mycket bra lösning för renovering av gamla badrum, där låg vikt och bra ljud- och värmeisolering är viktiga egenskaper. En extra fördel är att CellBetong enkelt kan läggas med fall mot exempelvis golv­brunnar. I ett flerfamiljshus klarar man av badrummen i en hel trappuppgång på mindre än en dag.


         
Ett kallt källargolv blir ett varmt källargolv när man täcker det med ett isolerande skikt av CellBetong. Se bara till att göra helt rent innan Cellbetongen läggs på. Cellbetongen är helt oorganisk och kan vare sig mögla eller brytas ner på annat sätt. När du är klar kan du toppa med spackel och lägga på klinkers eller parkett. Enklare kan det inte bli.


Isolera Lätt på tak med CellBetong
CellBetong fungerar bra som översta lager både på låglutande tak och på tak med lutning. Eftersom det kan läggas med fall kan det användas för att forma ränndalskilar och avrinning mot takbrunnar. Cellbetongen ger en hård, isolerad yta som tål att användas. Det homogena materialet gör att frågetecken kring glipor i isoleringen och köldbryggor försvinner.
På ett plåttak fungerar den svårantändliga cellbetongen både som droppskydd under en kärna av cellplast och som extra
skydd mot flygbränder.
Cellbetongen kan läggas både med och utan nätarmering direkt på ett gammalt tak. Vill man jobba i etapper kan Cell
Betong läggas i omgångar. Se bara till att skarvarna är flacka. Och med risk för att bli tjatig, man kan pumpa upp cellbetongen på taket!