MODULO® SYSTEM - gjutformar för lätta ventilerade golv
MODULO® SYSTEM ingjutes vid volymbyggnad i golvkonstruktioner. Det skapar en ventilerad golvkonstruktion gjuten i ett enda stycke. Formen bildar en platta på en matris av pelare, denna lösning ger hög strukturell styrka till byggnaden, minskar vikten i konstruktionen och ger snabbare uttorkning av betongen i byggskedet. De sanitära tomrummen underlättar ventilation och ger goda förutsättningar att transportera bort fukt och radongas.

MODULO® gör det möjligt att gjuta balksystem och golvyta i en enda omgång vilket sparar tid. En enda gjutning betyder även extra säkerhet och stabilitet för konstruktionen.


Fördelar med MODULO® SYSTEM

  • Minskar belastning på bjälklag
  • Reducerar vikt och betongmängd
  • Reducerar arbetstid och torktid avsevärt
  • Volymmängden varieras med olika storlek på sparkropparna
  • Registrerad i BASTA, miljöbedömd hos Byggvarubedömningen och SundaHus MiljödataMODULO® SYSTEM - finns i olika höjder från 3cm till 70 cm.

MODULO® SYSTEM är tillverkad av återvunnen polypropylen och är stabil mot UV-ljus.

MODULO® SYSTEM är bedömd i SundaHus Miljödata och Byggvarubedömningen
DOKUMENT

Modulo Säkerhetsdatablad
Modulo (BVD3) Byggvarudeklaration